Najlepszy Polski Bieg Górski 2019

Złota Kozica logo

KALUZULA INFORMACYJNA – dane osobowe

W związku z RODO, obowiązującym od 25 maja 2018 roku, poniżej przedstawiamy sposób i cel przetwarzania danych osobowych, przysługujące prawa wynikające z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Portal biegigorskie.pl.

  1. Kontakt

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@biegigorskie.pl.

  1. Dane osobowe

Osoby w momencie głosowania na najlepszy bieg górski zobligowani są podać następujące dane:

Każdemu, kto przekazał nam swoje dane osobowe, zapewniamy możliwość wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość edycji.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Istnieje możliwość usunięcia założonego konta.

  1. Konieczność podawania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w głosowaniu na najlepszy bieg górski.

  1. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Uczestnicy biorący udział w głosowaniu mają możliwość dostępu do treści swoich danych osobowych;

  1. Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe uczestników głosowania przechowywane są w bezpieczny sposób przez cały czas głosowania i po jego zakończeniu celem umożliwienia głosowania w kolejnych latach bez potrzeby ponownego zakładania konta.