Najlepszy Polski Bieg Górski 2019

Złota Kozica logo

Najlepszy Polski Bieg Górski 2019

Regulamin

1. Termin konkursu: konkurs trwa 29 października od godziny 12:00 do 19 listopada, do godziny 12:00.

2. Klasyfikacje:

Konkurs odbywał się będzie w kategorii open (najlepszy bieg górski 2019 roku) oraz 4 głównych kategoriach:

a) najlepszy bieg anglosaski (tj. góra – dół poniżej dystansu 21 km)

b) najlepszy bieg alpejski (tj. pod górę)

c) najlepszy bieg górski na długim dystansie (biegi górskie na dystansie od 21 km a poniżej 45 km)

d) najlepszy bieg górski na ultra dystansie (biegi górskie od 45 km)

2.1. Dodatkowymi kategoriami będą:

- „Debiut organizacyjny roku” dla zawodów rozegranych po raz pierwszy w roku 2019,

- „Najlepszy festiwal biegów górskich” poprzez zsumowanie głosów oddanych na poszczególne biegi rozgrywane w ramach festiwalu. Definicja Festiwalu: festiwalem jest impreza składająca się z minimum 3 biegów dla dorosłych.

2.2. Za miejsca 1-3 w kategorii open oraz kategoriach wskazanych w pkt 2 i 2.1 zostaną przyznane nagrody-certyfikaty w formie statuetek i dyplomów:

1 m-ce - Złota Kozica

2 m-ce - Srebrna Kozica

3 m-ce - Brązowa Kozica

2.3. Za miejsca 4-10 w kategorii open certyfikaty jakości i wyróżnienia.

3. Wykaz biegów górskich na które można oddawać głosy zamieszczony zostanie na platformie do głosowania zlotakozica.b4sportonline.pl.

4. Zasady głosowania: każdy głosujący może oddać maksymalnie 12 głosów, ale nie więcej niż trzy głosy na dowolne biegi w każdej z 4 podstawowych kategorii wskazanych w pkt 2.

5. Jedna osoba może głosować tylko raz. Także z jednego adresu mailowego można zagłosować tylko jeden raz. Nie ma możliwości głosowania za inną osobę (kolegów/znajomych/rodzinę itp.).

6. Jeden bieg może otrzymać tylko 1 głos od danej osoby.

7. UWAGA: głos można oddać tylko na bieg w którym brało się udział i jest się na liście wynikowej (dotyczy to także osób które np. z powodu kontuzji nie ukończyły zawodów) (w ten sposób będziemy weryfikować oddane głosy).

8. Każdy głosujący weźmie udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami – począwszy od 1 listopada będziemy nagradzać jedną osobę a szczegóły o wygranych podamy do 6 grudnia 2019 r.

9. Wyniki konkursu będą miały decydujący wpływ na przyznane kategorie Ligi Biegów Górskich 2020, tj.:

Zwycięzcy każdej z klasyfikacji, oraz pierwsze 5 biegów w kategorii „open” otrzymają automatycznie kategorię M – Ligi Biegów Górskich 2020*

Biegi które zajmą miejsca 2-5 w każdej z 4 głównych klasyfikacji, oraz biegi z miejsc 6-20 open otrzymają minimum kat. S. Ligi Biegów Górskich 2020*

- zwycięzca klasyfikacji na najlepszy festiwal - może wskazać dwa biegi festiwalowe, którym zostanie podniesiona kategoria o jeden poziom (np. z kat. II do kat.I, z kat.I do S, z kat. S do M), drugi i trzeci - po jednym takim biegu*

- zawody z miejsc 1-3 w kategorii dodatkowej na najlepszy debiut roku otrzymają kat. S jeśli zajmą miejsce 6-30 open*

9.1. UWAGA: o kolejności we wszystkich kategoriach decydować będzie ilość zgromadzonych głosów pomniejszona o współczynnik frekwencji wynoszący 1/100 uczestników zaokrąglając w górę do pełnej wartości

9.2. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydować będzie stosunek punktów do ilości zawodników którzy wystartowali w biegu.

10. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na Gali Biegów Górskich – 23 listopada 2019 r. w Ludwikowicach Kłodzkich / Sokolcu.

11. Interpretacja regulaminu należy do Portalu BiegiGórskiePL.

12. Wszelkie wątpliwości, zapytania i reklamacje należy zgłaszać nie później niż do dnia 19 listopada 2019 r. na adres biuro@biegigorskie.pl