Najlepszy Polski Bieg Górski 2023

Złota Kozica logo
PLEBISCYT
ZŁOTEJ KOZICY
NA NAJLEPSZY POLSKI BIEG GÓRSKI

REGULAMIN

1. Organizator plebiscytu.

Portal BiegiGórskie.pl

2. Termin plebiscytu.

Plebiscyt trwa od 2 listopada 2023 r. od godziny 8:00 do 15 listopada 2023 r. do godziny 23:59.

3. Zgłoszenia biegów.

Zgłoszenia biegu, kilku biegów lub festiwalu biegowego dokonuje ich organizator w terminie do 30 października 2023 roku do godziny 23:59, za wyjątkiem biegów, które odbędą się w terminie od 1 do 12 listopada 2023 r. które można zgłaszać do dnia 13 listopada 2023 r. do godzony 12:00.

Po zgłoszeniu biegu lub kilku biegów organizator plebiscytu wystawi fakturę w wysokości 100 zł netto + VAT za pierwszy zgłoszony bieg i 50zł netto + VAT za każdy następny.

Za festiwal biegowy organizator plebiscytu wystawi fakturę w wysokości 200 zł netto + VAT za pierwszy festiwal i 100 zł netto za każdy następny.

Dodatkowo organizator biegu, kilku biegów, festiwalu lub kilku festiwali biegowych przekaże do dyspozycji organizatora plebiscytu minimum 2 pakiety startowe na swoje biegi organizowane w roku 2024.

Pozyskane w ten sposób środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów organizacji Plebiscytu i Gali Złotej Kozicy.

Definicja Festiwalu : festiwalem jest impreza biegowa trwająca minimum dwa dni i składająca się z minimum 3 biegów dla dorosłych.

4. Klasyfikacje.

Plebiscyt odbywa się w następujących kategoriach:

- Bieg anglosaski (tj. góra – dół poniżej dystansu 20 km);

- Bieg alpejski (tj. pod górę);

- Bieg górski na długim dystansie (biegi górskie na dystansie od 20 km a poniżej 45 km);

- Bieg górski na ultra dystansie (biegi górskie od 45 km);

- Open - w kategorii tej biorą udział wszystkie powyższe biegi;

- Festiwal biegów górskich.

4.1. Za miejsca 1-3 we wszystkich kategoriach zostaną przyznane nagrody: Statuetki, papierowe i elektroniczne certyfikaty.

1 m-ce - Złota Kozica

2 m-ce - Srebrna Kozica

3 m-ce - Brązowa Kozica

4.2. Za miejsca 4-10 w kategorii open papierowe oraz elektroniczne certyfikaty.

4.3. Warunkiem przekazania statuetek i papierowych certyfikatów jest ich osobisty odbiór podczas uroczystej gali.

4.4. Nagrodzony organizator najpóźniej do dnia 16 listopada 2023 do godziny 23:59 jest zobowiązany do potwierdzenia swej obecności na Gali w dniu 18 listopada 2023 r. w Sokolcu.

5. Wykaz biegów górskich  i festiwali biegowych , na które można oddawać głosy zamieszczony zostanie na platformie do głosowania  zlotakozica.b4sportonline.pl .

6. Zasady głosowania.

Każdy głosujący może oddać maksymalnie 5 głosów na dowolne 5 biegów lub festiwali.

6.1. Jedna osoba może głosować tylko raz.  Także z jednego adresu mailowego można zagłosować tylko jeden raz. Nie ma możliwości głosowania za inną osobę (kolegów/znajomych/rodzinę itp.).

6.2. Jeden bieg i jeden festiwal może otrzymać tylko 1 głos od danej osoby.

6.3. UWAGA:  głos można oddać tylko na bieg/festiwal który się ukończyło

7. Wyniki plebiscytu.

Wyniki plebiscytu będą miały decydujący wpływ  na przyznane kategorie Ligi Biegów Górskich 2024, tj.:

- zwycięzcy każdej z klasyfikacji, oraz pierwsze 5 biegów w kategorii „open” otrzymają automatycznie kategorię M – Ligi Biegów Górskich 2024*

- biegi które zajmą miejsca 2-5 w każdej z 4 głównych klasyfikacji, oraz biegi z miejsc 6-15 open otrzymają minimum kat. S. Ligi Biegów Górskich 2024*

- zwycięzca klasyfikacji na najlepszy festiwal biegowy - może wskazać dwa biegi festiwalowe, którym zostanie podniesiona kategoria o jeden poziom (np. z kat. II do kat.I, z kat.I do S, z kat. S do M), drugi i trzeci - po jednym takim biegu*

7.1.  UWAGA : o kolejności we wszystkich kategoriach decydować będzie ilość zgromadzonych głosów pomniejszona o współczynnik frekwencji wynoszący 1/100 uczestników zaokrąglając w górę do pełnej wartości.

7.2. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydować będzie stosunek punktów do ilości zawodników którzy wystartowali w biegu.

8. Uroczyste wręczenie.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na Gali Biegów Górskich -  18 listopada 2023 r. w Sokolcu, w restauracji/hotelu „Sowia Grapa” (Dolny Śląsk) .

9. Interpretacja regulaminu.

Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora plebiscytu.

10. Wszelkie wątpliwości, zapytania i reklamacje  należy zgłaszać nie później niż do dnia 12 listopada 2023 r. na adres  biuro@biegigorskie.pl.